Soru-Cevap: “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” hakkında…

SDGs-1024x637

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

 • Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ve kaynaklarını yok etmeden, bugünün sorunlarını çözmeye çalışan, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir gelişim modelidir.
 • Sürdürülebilir kalkınma, insanlık için kapsayıcı ve dayanıklı bir gelecek inşa etmeye yönelik yoğun çabaların tümüdür.
 • Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için, üç temel unsuru uyumlu hale getirmek çok önemlidir: 1- ekonomik büyüme 2-sosyal kapsayıcılık 3-çevre koruma faaliyetleri
  Birbirleriyle bağlantılı bu unsurlar bireylerin ve toplumların refahı için çok önemlidir.
 • Yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu amaçla, tüm insanlık için daha büyük fırsatlar yaratarak, eşitsizlikleri azaltarak, temel yaşam standartlarını yükselterek adaletli sosyal gelişimi sağlamak ve bunlarla birlikte doğal kaynaklar ile ekosistemlerin sürdürülebilir yönetimini de içeren bir ekonomik büyüme modelini teşvik etmek gerekir.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nelerdir?

 • Birleşmiş Milletler’in 193 Üye Devleti, “Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” başlığıyla yeni bir kalkınma modeli üzerinde uzlaşma sağladı. Bu gündem 17 üst-başlıkta 169 alt-hedef içeriyor. Hedeflerin tam listesi şu adreste bulunabilir: http://kureselhedefler.org
 • Dünya liderleri, önümüzdeki 15 yıl içinde yoksulluğu sona erdirecek ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratacak eylemleri teşvik etmek için bu evrensel, bütünsel ve dönüştürücü gündemi resmi olarak kabul ettiler.
 • Yeni hedefler, sürdürülebilir kalkınmanın birbiriyle bağlantılı üç unsuruna (1-ekonomik büyüme, 2-sosyal kapsayıcılık 3-çevre koruma)  odaklanacak kadar iddialı, cesur bir gündemdir.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) farklı ulusal gerçeklikleri, kapasiteleri ve gelişim seviyelerini dikkate alarak, ayrıca, ulusal politikalara ve önceliklere saygı göstererek, doğayla uyumlu ve evrensel olarak tasarlandı. Bu hedefler birbirlerinden bağımsız değillerdir ve bütünsel bir şekilde uygulanmaları gerekmektedir.
 • SKH’ler, insanlık tarihinin gelişim seslerini içeren, bütünsel ve şefaf, katılımcı bir sürecin sonucudur. Hedefler, 193 Üye Devlet arasında sürdürülebilir kalkınma öncelikleri etrafında kurulmuş büyük bir anlaşmayı ve uzlaşmayı ifade etmektedir. SKH’ler, uluslararası sivil toplum, iş dünyası ve parlamenterlerden dünya çapında destek almıştır.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyen unsurlar nelerdir?

 • SKH’ler ve alt-hedefler önümüzdeki 15 yıl boyunca kritik önem taşıyan alanlarda hareket ve eylem oluşturacaktır: insanlar, gezegen, refah, barış ve ortaklık.
 • Yoksulluk ve açlığın tüm biçimlerini tüm boyutlarıyla bitirmeye, tüm insanların eşit koşullar içerisinde ve sağlıklı bir çevrede potansiyellerini yerine getirebilmelerini sağlamaya kararlı olduğumuz için insanlara ve insanlığa yöneldik.
 • Dünyamız… Sürdürülebilir tüketim ve üretim de dahil olmak üzere, gezegenimizi korumak, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve iklim değişikliği konusunda acil eylemde bulunmak, böylece mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını desteklemekte kararlıyız.
 • Tüm insanlığın refah içerisinde yaşamasını ve ekonomik, sosyal ve teknolojik ilerlemenin doğayla uyum içinde gerçekleşmesini sağlamak için çalışacağız.
 • Barış içerisinde, adil ve kapsayıcı olarak çalışarak toplumları korku ve şiddetten arındırmak için mücadele edeceğiz.
 • Tüm ülkelerin katılımı ile özellikle küresel dayanışma ruhu temelinde, sürdürülebilir kalkınma için yeniden canlandırılan küresel ortaklıklar aracılığıyla 2030 gündeminin uygulanması için gerekli araçları, paydaşları ve tüm insanlığı seferber edeceğiz.

 

17 SKH ve 169 alt-hedef çok mu? Bu hedefler muğlak veya gerçekdışı görülebilir mi?

 • Yoksulluğun ortadan kaldırılması, refahın paylaşılması ve dünyamızın sürdürülebilir geleceği basit bir formüle indirgenemez.
 • SKH’ler, kuvvetli bilimsel kanıtlarla oluşturulmuştur ve ülkeler düzeyinde uyarlanacak ortak küresel hedefleri temsil etmektedir.

 

Yeni kalkınma gündemi nasıl uygulanacak?

 • Uygulama ve başarı, güven esaslı olarak ülkelerin kendi sürdürülebilir kalkınma politikalarına, planlarına ve programlarına bağlıdır ve ülkeler tarafından yönetilecektir. SKH’ler, ülkelerin planlarını küresel taahhütleriyle uyumlu hale getirmek için bir pusula niteliğindedir.
 • Sürdürülebilir kalkınma stratejileri ulusal olarak kaynak seferberliği ve finansman stratejileri gerektirecektir.
 • Yeni gündemin 17 üst-başlığı ve 169 alt-hedefi bir dizi küresel gösterge kullanılarak izlenecek ve gözden geçirilecektir.
 • Hükümetler ve kamu kurumları hedefler üzerinde ilerlemenin izlenmesine yardımcı olmak için kendi ulusal göstergelerini de geliştireceklerdir.

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • İklim değişikliğinin halk sağlığını, gıda ve su güvenliğini, göçü, barışı ve güvenliği etkilediğini görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınmaya yapılan yatırımlar, emisyonları azaltarak ve iklim direncini artırarak iklim değişikliğinin önlenmesine yardımcı olacaktır. İklim değişikliği ile ilgili yürütülen eylemler sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecektir.
 • İklim değişikliği kontrolsüz bırakılırsa, son on yıl içinde yaptığımız kalkınma yatırımları anlamsızlaşacak ve bir süre sonra gelir elde etmek imkânsız hale getirecektir.
 • İklim değişikliğinin ele alınması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, aynı madalyonun karşılıklı olarak güçlenen iki yüzeyidir.

 

SKH’lerin sağladığı ilerleme nasıl ölçülecek? Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 169 alt-hedefi için kaç adet gösterge geliştirilecek?

 • 17 SKH ve 169 alt-hedef, bir dizi küresel gösterge kullanılarak izlenecek ve gözden geçirilecektir. Bunlar, Üye Devletler tarafından geliştirilecek olan bölgesel ve ulusal düzeylerdeki göstergelerle tamamlanacaktır.
 • Üye Devletlerin uzmanları, her bir alt-hedef için 2 göstergeye sahip olmak adına çalışmaktadır. Tüm hedefler için yaklaşık 300 gösterge olacaktır. Hedeflerin kesişen konuları kapsadığı yerlerde, göstergelerin sayısı azaltılabilir.

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s